انواع طرح توجیهی

برای شروع یک پروژه ابتدا باید از هر لحاظ مورد ارزیابی قرار گیرد و بر آوردهای لازم از سود دهی و همچنین نتیجه بخش بودن پروژه به دست آید. طرح توجیهی از جمله طرح هایی است که با تهیه و تنظیم آن میتوان یک پروژه و یا هر کسب و کاری که تازه اقدام به فعالیت نموده و همچنین قصد سرمایه گذاری بیشتر را دارد را مورد ارزیابی قرار داد. طرح توجیهی به عنوان یکی از خدمات گروه مهندسین مشاور مطسا به سرمایه گذاران ارائه میشود.

انواع طرح توجیهی به طور کلی در سه بخش مختلف انجام میشود که این سه بخش عبارتند از تجزیه و تحلیل بازار، تجزیه و تحلیل فنی بازار، تجزیه و تحلیل مالی طرح توجیهی. اولین بخش یک طرح توجیهی تجزیه و تحلیل بازار میباشد. در تجزیه و تحلیل بازار که توسط کارشناسان انجام میشود آینده کالایی که قصد عرضه آن به بازار را دارید مورد بررسی قرار میگیرد. بازار باید کشش کالای تولید شده شما در میان انبوهی از محصولات مشابه تولید شده را داشته باشد. در این مرحله از طرح توجیهی ممکن است کارشناسان به این موضوع پی ببرند که تولید محصول و یا سرمایه گذاری نتیجه قابل توجهی نداشته باشد. بخش دوم از طرح توجیهی تجزیه و تحلیل فنی میباشد. در این مرحله مکان پروژه، نوع تولید و ماشین آلاتی که برای تولید به کار گرفته خواهند شد مورد ارزیابی قرار میگیرند.

تمامی جوانب در این مرحله مورد ارزیابی قرار میگیرند و اطلاعات جمع آوری شده در اختیار کارفرما یا سرمایه گذار قرار میگیرد تا بر اساس اطلاعات ارائه شده تصمیم لازم برای انجام پروژه را اتخاذ کند. تجزیه و تحلیل مالی نیز آخرین بخش از طرح توجیهی میباشد که در آن سود آور بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار میگیرند. سود آور بودن محصول و همچنین این موضوع که محصول و پروژه تا چه میزان سود آوری به همراه خواهد داشت در این مرحله مورد بررسی قرار میگیرند. شرکت مهندسین مشاور مطصا ارائه دهنده ی انواع خدمات طرح توجیهی است .